Katarzyna Filutowska

Katarzyna Filutowska

piątek, 13 listopada 2015


Ph.D. in Philosophy, Institute of Philosophy, University of Warsaw, 2001-2006
Dissertation “Filozofia narracyjna w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800-1811” (“The Narrative Philosophy in F.W.J. Schelling`s Thought in the Years 1800-1811”)

M. A. in Philosophy, Institute of Philosophy, University of Warsaw, 1994-1999
Dissertation “O pojęciu woli u Nietzschego i Schopenhauera” ("About the Notion of Will in Nietzsche`s and Schopenhauer`s Thought”)

Work and teaching experience

Current position

May 2014 – now, Affiliated researcher, Institute of Philosophy, Department of Philosophy and Sociology, University of Warsaw 
  • February 2017 - September 2018, Philosophy teacher (in the framework of the "Philosophical Education" scientific programme) 
February 2011 – now, Philosophy lecturer, The International and Regional Cooperation University, Wołomin

Former positions

February 2013 – June 2015, Researcher, Women’s Matters Foundation, Piaseczno

July 2011 – October 2012, Ethics lecturer-trainer, Central Institute of Political and Law Analysis (Foundation), Warsaw

February 2010 – September 2011, Ethics lecturer, King Stefan Batory`s Higher School of Trade, Piotrków Trybunalski

September 2007 – February 2011, Ethics lecturer, researcher, Higher School of Custom and Logistics, Warsaw

October 2008 – September 2009, Philosophy and ethics lecturer-teacher, Workers of Social Services College, Warsaw

September 2005 – August 2006, Philosophy teacher, Maria Konopnicka`s 42nd  Secondary School, Warsaw

October 2002 – September 2004, Philosophy lecturer, University of Warsaw


Selected scientific activity

1. March 19th, 2004, Institute of Philosophy, Warsaw University, Warsaw, conference „Gombrowicz a filozofia”, speech Gombrowicz a Kierkegaard. Ironia w Dziennikach Gombrowicza
2. June17th-18th, 2004, Cardinal Stefan Wyszyński`s University, Warsaw, The First Philosophy PhD Students` Symposium FILO-SOFIA 2004, speech Problem filozofii narracyjnej w myśli F.W.J. Schellinga
3. January 10th, 2005, speech Filozofia epok świata F.W.J. Schellinga (within the frames of the meeting of student`s Scientific Circle for the Philosophy of Religion, Institute of Philosophy, University of Warsaw)
4. March 21st-22nd, 2014, The Ukrainian Catholic University School of Journalism and Media Communications, Lviv (Ukraine); The First Annual International Student Media Symposium (SMS) 2014 “TRANSMEDIA: Transformation, Transition, Transgression”, discussant/reviewer in the following pronouncements: a) E. Mahmic, Gender and Media: The media`s role in the production of negative stereotypes about women, b) P. Sadar,Veiled bodies, unveiled otherness: 
(Mis-)representations of veiled women in British media (on invitation)
5. October 27th-29th, 2014, Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University, Cracow, The Third International Cracow Study of Religions Symposium “Religions: fields of research, method and perspectives”, speech in English Myth and mythological consciousness as a basis of narrative and narrative identity 
6. May 28th-30th, 2015, Department of Philosophy and Patrology, Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacky University Olomouc together with Department of Philosophy, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice, Olomouc (Czech Republic); Symposium CEEEN "Ethical Values and Emotions", speech in English The role of different ways of experiencing and valuing proposed by fictitious, literary narratives in shaping our (moral, narrative) identity 
7. February 11th-12th, 2016, The University of Vaasa Research Group for Translation, LSP and Multilingualism (VAKKI), University of Vaasa, Vaasa (Finland); XXXVI International VAKKI Symposium Text and Textuality, speech in English Boundaries of the narrative, boundaries of identity: How can a narrative text influence the reality of the reader? 
8. May 5th-6th, 2016, Institute of Philosophy, Warsaw University, Warsaw, conference "Dwieście lat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim", speech Schellingiańskie inspiracje w filozofii życia Józefa Gołuchowskiego a początki romantyzmu w Polsce
9. January 2016 - November 2017, "Ideentransfer - Mobilität - Wandel: Deutsche Kultur und Wissenschaft in Wilna (1803-1832)"/ Polish-German research project in cooperation with Seminar für Slavistik, Lotman-Institut, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany (on invitation) 
10. November 13th-20th, 2016, one-week research stay in the Interdisciplinary Centre for Narratology, University of Hamburg, Hamburg (Germany) - November 17th, 2016, speech in English Narrative identity and the problem of truth of the personal narrative (within the frames of the Colloquium for Narrative Studies) 
11. March 23rd-26th, 2017, Frankfurt (Oder)/Słubice, Vierter Kongress Polenforschung "Grenzen im Fluss", speech in English German Philosophy in Vilnius and the Origins of Polish Romanticism (1803-1832) 
12. September 13th-15th, 2017, Prague (Czech Republic), 5th Conference of the European Narratology Network "Narrative & Narratology: Metamorphosing the Structures", speech in English The Structure of Personal Narrative and the Problem of the Literary Character
13. June 13th-15th, 2018, University of Tampere,Tampere (Finland), Conference "The Literary in Life. The Social, Affective and Experimental in Narratives across Media", speech in English SF-narratives and the problem of the origins of (cultural) reality 
14. June 30th-July 2nd, 2018, Institute of Philosophy, University of Łódź and Ośrodek Badań Filozoficznych (Centre for Philosophical Research), XIV Zlot Filozoficzny 2018/ 14th Philosophers` Rally 2018, speech Status prawdziwościowy narracji a problem post-prawdy

Publications

Books

  1. System i opowieść. Filozofia narracyjna w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800-1811, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, series ``MONOGRAFIE FNP``
  2. Etyka zawodowa. Podręcznik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2009 (manual for students)
  3. Filozofia starożytna – subiektywny przewodnik, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Opole 2013 (popular-scientific guide to the ancient philosophy)
  4. Tożsamość narracyjna jako empiryczna podmiotowość – MacIntyre, Taylor, Ricoeur (Narrative Identity as the Empirical Subjectivity – MacIntyre, Taylor, Ricoeur), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018. 

Peer-Reviewed Journal Articles

1. Problem bytu w filozofii Schellinga w kontekście tzw. filozofii narracyjnej, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 2004, 2 (50), pp. 43.-57.
2. Filozofia epok świata F. W. J. Schellinga - porażka mitopoezji, zwycięstwo filozofii, Edukacja Filozoficzna, 2005, 39, pp. 197.-212.
3. Filozofia narracyjna w myśli F. W. J. Schellinga, Edukacja Filozoficzna, 2005, 40, 167.-182.
5. Prawa człowieka jako świecka transcendencja, Edukacja Filozoficzna, 2006, 42, pp. 67.-84.
6. Elementy mitologiczne i presokratejskie w filozofii absolutu F. W. J. Schellinga, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 2007, 2 (62), pp. 59.-74.
7. Etyczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury, Zeszyty Naukowe WSCiL w Warszawie, 2008, 21, pp. 122.-139.
8. Etyka zawodowa a prawa człowieka, Zeszyty Naukowe WSCiL w Warszawie, 2009, 23, pp. 138.-152.
9. Etyka zawodowa dziennikarzy i środków przekazu, Zeszyty Naukowe WSCiL w Warszawie, 2010, 25, pp. 256.-267.
10. Etyka zawodowa a błąd naturalistyczny, Zeszyty Naukowe WSCiL w Warszawie, 2010, 27, pp. 108.-122.
11. Problem filozofii politycznej w myśli F. W. J. Schellinga – część 1, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2010, 1(73), pp. 237.-253.
12. Problem filozofii politycznej w myśli F.W.J. Schellinga – część 2, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2010, 2(74), pp. 175.-191. - https://drive.google.com/file/d/0By6EaAIhqiN_bnphMUdCcmtGNFE/view
13. Hölderlin czyli mit poety szalonego. Kilka uwag na temat relacji między twórczością a chorobą psychiczną, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2010, 3 (28), pp. 171.-205. - http://www.pfl.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/500/589
14. Etyka w administracji – deontologia zawodu urzędnika, Zeszyty Naukowe WSCiL w Warszawie, 2010, 28, pp. 147.-162.
15. Czy jednostka jest moralnie odpowiedzialna za czyny swoich przodków? Kilka uwag na marginesie koncepcji tożsamości narracyjnej i społecznej Alasdaira MacIntyre’a, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2012, 1-2 (33), pp. 347.-360. - http://www.pfl.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/641/639
16. Myth and the Schellingian Notion of Mythological Consciousness as a Basis of Narrative and Narrative Identity, Studia Religiologica, Volume 47, 2014, 4, pp. 295.-305. 
http://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Tom-47-2014/Numer-47-4-2014/art/4118/
17. The Narrator`s Identity and the Pursuit of Trespassing Boundaries in Mary Shelley`s “Frankenstein”Analyses/Rereadings/Theories Journal 4 (1) 2016, pp. 15.-24. -https://analysesrereadingstheories.files.wordpress.com/2016/08/art-journal-4-1.pdf
18. Boundaries of the Narrative, Boundaries of Identity: How Can a Narrative Text Influence the Reality of the Reader? [in:] Teksti ja tekstuaalisuus, Text och textualitet, Text and Textuality, Text und Textualität, VAKKI Publications No. 7, Vaasa 2016, pp. 37.-47. - http://www.vakki.net/publications/2016/VAKKI2016_Filutowska.pdf
19. Narrative and Literary Text as a Source of Self-knowledge and Self-cognition, Kultura i Wartości, 2016, 20, pp. 15.-31. - https://journals.umcs.pl/kw/article/view/4786/3684
20. Tożsamość narracyjna a obserwacja uczestnicząca, Przegląd Filozoficzno-Literacki (in preparation)
21. Czy świat jest widowiskiem/przedstawieniem na scenie życia? O relacjach między metafizyką Schopenhauera a tragedią, co narodziła się z ducha muzyki, Przegląd Filozoficzno-Literacki (in preparation)


Translations

1. Jean-Pierre Vernant, Mityczne aspekty pamięci i czasu, translation from French reviewed by Joanna Górnicka-Kalinowska, Edukacja Filozoficzna, 2004, 37, pp. 67.-85.
2. Artur Schopenhauer, Dziennik podróży (fragmenty), translation from German reviewed and corrected by Krystyna Krzemieniowa, musicological fragments reviewed by Marcin Krajewski, Przegląd Filozoficzno-Literacki (in preparation)
3. Artur Schopenhauer, O Philosophie und Religion Schellinga, translation from German reviewed and corrected by Krystyna Krzemieniowa, Przegląd Filozoficzno-Literacki (in preparation)
4. Artur Schopenhauer, O Systemie idealizmu transcendentalnego [F.W.J. Schellinga], translation from German reviewed and corrected by Krystyna Krzemieniowa, Przegląd Filozoficzno-Literacki (in preparation)


Others 

1. Gombrowicz a Kierkegaard. Ironia w Dziennikach Gombrowicza [in:] Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada, Publikacja Ośrodka Badań Filozoficznych, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, pp. 71.-87.
2. Niemożliwość psychoanalizy, czyli wszystko, czego możesz jeszcze nie wiedzieć o Lacanie, Principia, tom XLIX, grudzień 2007, pp. 207.-212. (review of Stuart Schneiderman`s book Jacques Lacan – the Death of an Intellectual Hero) - http://sinthome.pl/pic/StronaPL/tlo/Schneiderman_recenzja.pdf
3. Prawda mitologii wobec prawdy objawienia. Odpowiedź Robertowi Marszałkowi, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2010, 2 (27), pp. 419.-432. (an answer to R. Marszałek`s article Opowiadanie dziejów absolutu, which is a review of my monograph concerning F. W. J. Schelling)
4. Czy można stworzyć patografię poetów?, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2010, 3 (28), pp. 503.-509. (review of Karl Jaspers` book Strindberg und Van Gogh. Versuch einer pathographischen Analyse unter vergleichender Heranziehung von Swedenborg und Hölderlin) - http://www.pfl.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/522/633
5. Wolność (słowa) w internecie a status rzeczywistości wirtualnej [in:] Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów (tom II), red.  R. Kowalczyk, W. Machura, J. Sobczak, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Opole 2013, pp. 107.-130.

Short popular-scientific articles

1. Na czym polega myślenie twórcze, Welcome. Dociekania Humanistyczne (free weekly), 1, April 4th, 2014, pp. 1.-2.- https://issuu.com/tygodnikwelcome/docs/welcome0404_1?e=11449487/7374446
2. Znajomość siebie a szczęście, Welcome. Dociekania Humanistyczne (free weekly), 2, April 11th, 2014, pp. 6.-7. - https://issuu.com/tygodnikwelcome/docs/welcome1104_1
3. Opowieści, wśród których żyjemy, Welcome. Dociekania Humanistyczne (free weekly), 3, April 25th, 2014, pp. 3.-4. - https://issuu.com/tygodnikwelcome/docs/welcome2504_1
4. Czy podświadomość ma wpływ na nasze życie?, Miesięcznik Welcome. Dociekania Humanistyczne, 1, July 2014, pp. 1.-2.
5. Wartości i wartościowanie, Miesięcznik Welcome. Dociekania Humanistyczne, 1, July 2014, pp. 9.-10.
6. Wolność i determinizm, Miesięcznik Welcome. Dociekania Humanistyczne, 1, July 2014, pp. 22.-23.
7. Sens życia, Miesięcznik Welcome. Dociekania Humanistyczne, 2, August 2014, pp. 6.- 7.
8. Czy język, jakim mówimy kształtuje rzeczywistość, w której żyjemy?, Miesięcznik Welcome. Dociekania Humanistyczne, 2, August 2014, pp. 22.-23.
9. Jak poznajemy?, Miesięcznik Welcome. Dociekania Humanistyczne, 3, September 2014, pp. 5.-6.
10. Filozofia w drodze [in:] Brulion filozoficzny, Warszawa 2016, pp. 2.-9. (booklet published within the frames of the social-cultural project "Filozofia w drodze", realized in a partnership with Centrum Wolontariatu in Warsaw, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” and Volunteer Centeer Tysvaer) -